top of page

Rehabilitering

VEKITO training har en tydligt filosofi.

”Att utifrån varje enskild individ skapa bästa möjliga förutsättning för att nå uppsatt mål.” 

Detta gäller även vår rehabilitering där vi ser varje individ och skada som unik. Vår ambition är att hos oss ska du få hjälp.

Vi arbetar aktivt med rehabilitering av belastnings-, motions-, idrotts- och kroniska skador. En tidigt påbörjad behandling och anpassad träning efter en skada förkortar rehabiliteringstiden och minskar risken för besvär.

Vi jobbar även mycket med Prehab som till skillnad från det etablerade rehab innebär att med träning förebygga skador och sjukdomar. 


Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av skador såväl akuta som skador orsakade pga överbelastning samt kroniska skador.

Rear view, the man holds his hands behin

Naprapati

Naprapati är en form av manuell terapi. Den innebär att man diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Vi förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Ryggont

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när vår fysioterapeut gör sin professionella bedömning.

Rehabilitering: Services
bottom of page